Left Image Center Image Right Image
Single post

Početna konferencija projekta „Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu”

media
main image

Dana 15. rujna 2022. godine u Maloj vijećnici grada Karlovca održana je početna konferencija i kick off sastanak projekta „Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1“ koji ima za cilj uređenje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KAGT-1, što će približiti grad Karlovac povećanoj proizvodnji energije iz geotermalne energije i instalirati kapacitete za korištenje energije iz geotermalne energije.

Sastanku su uz gradonačelnika Grada Karlovca, direktora Nositelja projekta i  članove projektnog tima sudjelovali i predstavnici Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Nakon završetka početne konferencije održan je kick off sastanak na kojem su prezentirane projektne aktivnosti, zaduženja posjednih partnera i gantogram aktivnosti.

 

1. Početna konferencija, Trend, 15.09.2022.
2. Početna konferencija, Karlovački, 15.09.2022.
3. Početna konferencija, Kaportal, 15.09.2022.
4. Početna konferencija, Radio Mrežnica, 15.09.2022.
5. Web podstranica projekta, 15.09.2022.

Leave a comment

Skip to content